Supervisory Board

Momynbayev Zhomart
Momynbayev ZhomartChairman of the Supervisory Board
Abenov Kanat
Abenov KanatMember of the Supervisory Board
Chester Borucki
Chester BoruckiIndependent member of the Supervisory Board